Slide background

20周年校慶

二十周年校慶親子標語創作比賽

冠軍:高班 高珀浩

__________________________________________________________________________

亞軍:幼兒班A 林奕成

__________________________________________________________________________

季軍:預備班 冼芷柔

__________________________________________________________________________

優異獎:高班 杜建諾

__________________________________________________________________________

優異奬:低班B 翁梓晉

二十周年校慶親子舊曲新詞創作比賽

 

二十周年校慶親子標誌設計比賽

冠軍:畢業生 陳玥澄

__________________________________________________________________________

亞軍:高班 王柏晴

__________________________________________________________________________

季軍:低班B 李彥德

__________________________________________________________________________

優異獎:低班A 范駿耀

__________________________________________________________________________

優異獎:畢業生 冼子朗